ຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູ

16 ບົດຮຽນ • 175 ນັກຮຽນ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ບົດຮຽນ ຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູ!
ຈົ່ງກວດເບິ່ງເວັບໄຊ້ເປັນປະຈຳ ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຄຳຕອບຫຼືຄຳຖາມຈາກທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານຫຼືບໍ່.
ການແຈ້ງເຕືອນຈະສົ່ງເຂົ້າໄປໃນອີເມວຂອງທ່ານ.

ເລີ່ມບົດຮຽນ