ພຣະເຈົ້າແລະມະນຸດ

12 ບົດຮຽນ • 3,767 ນັກຮຽນ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ບົດຮຽນ 'ພຣະເຈົ້າແລະມະນຸດ'. ບົດຮຽນນີ້ມີ 12 ບົດ.

ເລີ່ມບົດຮຽນ